Archiwum

Wykaz projektów realizowanych przez koło w roku 2013

 

• Progress Accounting Competition IV

• Spotkanie i szkolenie przeprowadzone przez firmę ACCA na Wydziale Zarządzania pt. „Wpływ leasingu na kształtowanie wskaźników finansowych spółek.

• Konferencja w Łodzi

• II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zarządzanie długiem w gospodarce” w Lublinie

• Konkurs „IV Ogólnopolskie dni Rachunkowości” w Katowicach

• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów „Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce” w Szczecinie

· Projekt Matmaniaki

• III Ogólnopolska Konferencja Rachunkowość Warta Poznania w Poznaniu

• XXI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Dylematy współczesnego zarządzania” w Lublinie

• II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zarządzanie finansami. Współczesne problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia” w Gdańsku.

• III Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” w Częstochowie

• Organizacja szkolenia z VAT dla członków koła

• III edycja Wojewódzkiego Konkursu Amatorów Rachunkowości

• Konferencja International Baltic Sea Forum

• Konkurs Amatorów Rachunkowości - Uczelniada 2013

• VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych”

• Szkolenia z Tax Care

 

Rok 2012

1) Organizacja szkolenia z rozliczania małych podmiotów gospodarczych dla studentów Wydziału Zarządzania.

2) Rozegranie turnieju siatkówki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sopocie.

3) Projekt „Od płotki do rekina” – cykl szkoleń dla licealistów poprowadzonych przez Członków Koła (w terminie: marzec – kwiecień).

4) Uczestnictwo w III Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości w Katowicach.

5) Udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla studentów szkół wyższych w Toruniu.

6) Konferencja pod tytułem „Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe – wycena i zasady ewidencjonowania” w Lublinie.

7) VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej INGRESO 2012 w Poznaniu.

8) I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Zarządzanie finansami. Współczesne problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia” w Gdańsku.

9) XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie" w Łodzi organizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

10) II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” w Częstochowie.

11) Szkolenie pt. „Płatnik i ubezpieczenia społeczne”, dn. 31 maja 2012.

12) Organizacja szkolenia pt. „Cash Flow” dla Członków Koła.

13) Organizacja spotkania integracyjnego w postaci kręgli w dniu 6 czerwca 2012.

14) Organizacja II edycji Wojewódzkiego Konkursu Amatorów Rachunkowości
w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.

15) Organizacja X Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Amatorów Rachunkowości UCZELNIADA 2012.

16) Pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Ekonomicznych Kół Naukowych (OZKN) i prezentacja Koła podczas Kongresu w Warszawie (w okresie: październik – listopad).

17)VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Dylematy teorii rachunkowości a wyzwania praktyki”.

____________________________________________________________

Rok 2011


1) Wyjazd zespołu w dniu 11.03.2011 na finał konkursu PAC i zajęcie IV miejsca.
     Reprezentanci: Arkadiusz Szulc, Karolina Młynarczyk, Katarzyna Iskierka
2) Uczestnictwo w konferencji w Krakowie w dniach od 23 do 24 marca 2011, pt. „Czy 
     rachunkowość spełnia potrzeby informacyjne inwestorów?”
.
     Reprezentanci: Katarzyna Iskierka, Katarzyna Damaszk, Martyna Wencel.
3) Uczestnictwo w II Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości w Katowicach w okresie 
     od 11 do 13 kwietnia 2011. Podczas tego przedsięwzięcia członkowie koła zajęli I
     miejsce
w konkursie z wiedzy o podatku VAT oraz III miejsce w case study
     przygotowanym przez firmę Ernst&Young.
     Reprezentanci: Szulc Arkadiusz, Karolina Młynarczyk, Katarzyna Iskierka, Monika
     Sawicka, Karolina Kotłowska, Magdalena Rodziewicz, Mirosław Kraszewski, Kinga
     Kierzek, Katarzyna Tadrzak
4) Uczestnictwo w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości w dniu 18.04.2011.
     Reprezentanci: Katarzyna Iskierka, Arkadiusz Szulc, Kinga Kierzek
5) Uczestnictwo w konferencji w Częstochowie, pt. „Wyzwania i perspektywy
     współczesnego zarządzania w turbulentnym otoczeniu”
w dniach od 25 do 26 maja
     2011.
     Reprezentanci: Szulc Arkadiusz, Kinga Kierzek, Katarzyna Iskierka, Marta
     Kazimierska
6) Uczestnictwo w konferencji w Krakowie w dniach od 30.11 do 02.12.2011
     - pt. Rachunkowość językiem biznesu.
     Reprezentanci: Katarzyna Iskierka, Marta Kaźmierska, Joanna Tarnowska.
7)  Organizacja szkolenia z obsługi programu Płatnik oraz rozliczania z ZUS
     17.03.2011.
8) Szkolenie z konsolidacji sprawozdań finansowych przeprowadzone w dniu
    05.04.2011 przez Pana mgr Macieja Gierusza.
9) Szkolenie z podatku VAT przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Mroczkiewicz w
    dniu 07.04.2011.
10) Organizacja I edycji Konkursu Amatorów Rachunkowości dla szkół średnich o
       randze wojewódzkiej w dniu 19.102011.
11) Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Amatorów
      Rachunkowości UCZELNIADA 2011. Czas trwania 16-18.11.2011.

12) Organizacja spotkania integracyjnego w dniu 01.04.2011- gra w ping-ponga.
13) Organizacja spotkania integracyjnego w dniu 08.04.2011 - gra w siatkówkę.

____________________________________________________________

Rok 2008

1) Szkolenie z obsługi programu Symfonia
2) Uczelniada - VI edycja ogólnopolska
3) Konferencja w Łodzi
"Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom – audyt XXI wieku”


Rok 2007

1) Warsztaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Akcja Bilans”
2) Szkolenie „Podatki 2007”, SKwP
3) Prezentacja specjalności Rachunkowość dla studentów II roku
4) Szkolenie z obsługi programu do rozliczeń z ZUS-em „Płatnik”
5) Udział w VI Studencka Konferencja Naukowa dla Studentów Szkół Wyższych w Toruniu „Rachunkowość nie tylko dla księgowych”
6) Udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości w Toruniu
7) Konferencja w Borczu, tematyka:
     - Balanced Scorecard
     - Rachunek Kosztów Działań ABC
     - Autoprezentacja
8) Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Poznaniu "Biegły rewident - zawód czy misja?"
9) Case study & Prezentacja zawodu biegłego rewidenta - PricewaterhouseCoopers
10) Case study Ernst&Young "Zastosowanie przepisów MSSF w praktyce - rola audytora"
11) Panel szkoleniowy „Profesjonalny doradca finansowy – zawód z przyszłością” przeprowadzony przez firmę Efekt
12) Udział w Ogólnopolskim Konkursie Euromanager
13) Udział II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej w Krakowie - „Kierunki zmian we współczesnej rewizji finansowej”
14) Pomoc w organizacji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
15) Uczelniada 2007 - 5 jubileuszowa edycja ogólnopolska


Rok 2006

1) Uczelniada – IV edycja ogólnopolska
2) Akcja zbiórki krwi – Krwinka 2006
3) Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji „Rachunek kosztów i ubezpieczenia” w Rzeszowie
4) Warsztaty - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR), (SKwP)
5) Warsztaty - Akcja Bilans 2005 (SKwP)
6) Wykład „Etyka w rachunkowości” (Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.)
7) Spotkanie z Głównym Księgowym Procter&Gamble
9) Udział w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych w Toruniu
10) Organizacja Konferencji „VAT – aktualne problemy”
11) Szkolenie z obsługi programu SAP BusinessOne®
12) Wykład na temat koncepcji zarządzania SixSigma
13) Udział w warsztatach prowadzonych przez dr Katarzynę Kosmalę (Heriot-Watt University w Edynburgu) na temat:
     - Video based case study on risk and auditor
     - International issues on auditor independence
     - Alternative (critical) research approaches


Rok 2005

1) Konferencja w Borczu
2) Uczelniada – III edycja ogólnopolska
3) Udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych w Toruniu


Rok 2004

1) Szkolenie z obsługi programu SAP BusinessOne® zorganizowane przez firmę LST
2) Konferencja w Starbieninie:
     Przebieg:
     - wykład „Pomiar i rozliczanie różnic kursowych” (prof. dr hab. Jerzy Gierusz)
     - wykład „Podatki dla OMC, dyrektorów finansowych i głównych księgowych – wybrane praktyczne aspekty funkcjonowania w jednostkach gospodarczych” – (Grzegorz Bieńkowski, dyrektor działu podatków w firmie Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.)
     - szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” (Radosław Kozyra z firmy Matrix.pl S.A.)
3) Uczelniada – II edycja druga ogólnopolska
4) Konferencja towarzysząca Uczelniadzie:
     Tematyka prelekcji:
     - „VAT - unijne spojrzenie na usługi, a polskie realia w praktyce doradcy podatkowego" (dr Kalina Kunicka)
     - „Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych” (dr Edmund Saunders, prezes Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej)
     - „Księgowe i podatkowe aspekty inwentaryzacji” (dr hab. Kazimiera Winiarska, prof. US)
5) Szkolenie dotyczące Rachunku Przepływów Pieniężnych (SKwP)
6) „Podatek VAT w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej” (Barbara Gierusz, dyrektor biura rachunkowego w firmie Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.)
7) Konferencja w Borczu
     Przebieg:
     - „Budżetowanie w przedsiębiorstwie – teoria i praktyka” (Sławomir Lasota z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Maciej Dudek, kierownik działu controllingu w firmie Energa S.A.)
8) Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Toruniu
9) Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych w Toruniu -udział w konferencji w Iwoniczu-Zdroju pt. „Rachunek kosztów i ubezpieczenia finansowe w przedsiębiorstwach”


Rok 2003

1) Szkolenie „Kierunki zmian w znowelizowanej ustawie o rachunkowości” - prowadzone przez Tomasza Zielke z gdańskiego oddziału PricewaterhouseCoopers
2) Szkolenie „Negocjacje w biznesie” – prowadzone przez K. Meysztowicz z Instytutu Komunikacji Społecznej
3) Szkolenie „Podatek odroczony” – przeprowadzone przez dr Barbarę Gierusz
4) Uczelniada - I edycja o charakterze ogólnopolskim
5) Konferencja towarzysząca Uczelniadzie:
     Tematyka prelekcji:
     - „Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2004 roku”
     - „Rola Międzynarodowych Standardów Rachunkowości”
     - „Użytkownicy i ich postawy jako bariera w procesie wdrażania systemu”
     - „Odbudowa zaufania publicznego. Przyszłość profesjonalnych usług doradczych.”Rok 2002

1) Konferencja „Aktualne problemy rachunkowości cz. II”
     Tematyka prelekcji:
     -leasing
     -podatek odroczony
2) Szkolenie „Psychologia na rynku pracy”
3) Pomoc w organizacji IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości
4) Organizacja spotkania studentów Wydziału Zarządzania z PricewaterhouseCoopers
5) Konkurs amatorów rachunkowości Uczelniada – edycja pierwszaRok 2001

1) Konferencja „Aktualne problemy rachunkowości cz. I” Tematyka prelekcji:
     - „Zamiany w prezentacji sprawozdań finansowych w znowelizowanej ustawie o rachunkowości”
     - „Zmiany w amortyzacji składników majątku wykorzystywanych w działalności operacyjnej”
     - „Koszt wytworzenia produktu po nowelizacji ustawy o rachunkowości”
     - „Rozliczenie różnic kursowych”Rok 2000

1) Powstanie Koła Naukowego Rachunkowości Audytor

Odwiedź także

Na bieżąco prowadzimy naszego Facebooka:
KNR Audytor


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu do kontaktu bezpośredniego lub przez maila audytor.wzr@gmail.com 

Strony wybranych czasopism dla księgowych:

rachunkowosc.com.pl
www.gazetaprawna.pl
www.gazetapodatkowa.pl
www.sgk.gofin.pl
www.sgk.gofin.pl


Serwisy podatkowe:

Podatki
PIT
CIT
VAT
Rzeczpospolita


Strony wybranych instytucji:

Strona Ministerstwa Finansów
Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wielka Czwórka:

Strona Deloitte
Strona Ernst & Young
Strona KPMG
Strona PwC


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:

WZR UG

© KNR Audytor - 2013
projekt i wykonanie: Marek Niemczyk